2016-07-08 00:00
Anders
ThinBlueLine.se jobbar för att öka förståelsen för poliser och deras utsatthet i arbetet. Vår symbol, The Thin Blue Line står för att polisen, det blå strecket står mellan brottsoffer och förövare.
0 kommentar(er)