Den tunna blå linjen är en symbol som används av polis med ursprung i Storbritannien men nu utbredd i många andra länder. I Europa finns ett utbrett samarbete och vi hjälps åt att stötta utsatta kollegor. 

Den tunna blå linjen hyllar avlidna och skadade poliser och symboliserar polisen i samhället som beskyddare av medborgarna från kriminella elementet. 

Varje rand på emblemet representerar vissa specifika saker:

Den blå mittlinjen representerar polisen, den övre svarta randen allmänheten och den undre representerar brottslingarna.
Tanken bakom utformningen är att polisen (den blå linjen) är vad som står mellan våld från brottslingar och blivande brottsoffer.

Förespråkare av symbolen hävdar att de bär symbolen för att visa stöd för polisen.
Den tunna blå linjen har blivit populär bland brottsbekämpande personal, deras familjer och supportrar, bär den du också!